Nuss Ameliyatı


Nuss Ameliyatı

Nuss ameliyatı uygulanmaya başlamadan önce pektus ekskavatum düzeltme ameliyatları uzun hastanede kalış süresi, uzun ameliyat süresi ve uzun iyileşme dönemi gerektiriyordu. 1987 de Amerikalı cerrah Dr. Donald Nuss'ın tıp dünyasına kazandırdığı yeni teknikle hastaların kısa sürede tedavisi mümkün olmuştur. 

Pektus ekskavatumda (kunduracı göğsü) Nuss operasyonu, uygun vakalarda, en az 4 saat süren klasik Ravitch operasyonuna göre torakoskopik yöntem ile çok daha az invazif (Kesik) olması, 15-20 dakika gibi kısa ameliyat süresi, insizyonun estetik olması, yüksek postoperatif (Ameliyat Sonrası Bakım) hasta konforu ve hızlı taburculuk süresi ile tercih edilmesi gereken yaklaşımdır. Kliniğimizde 8 yıl içinde 350 hastaya uyguladığımız Nuss yöntemi ile kısa iyileşme süresi, ameliyat sonrası hasta konforunun yüksekliği, kısa hastanede yatış süresi gibi avantajlarla hasta memnuniyetini arttırmayı hedefledik.

Nuss operasyonunda uygulanan tekniği kısaca özetlersek: 

- Hasta genel anestezi altında sırtüstü yatırılır.

- Göğüsteki çukurluğun en derin ve her iki yanda en yüksek noktası işaretlenir.

- Yanlarda işaretlenen noktalara yakın bir mesafeden 2 şer santimlik kesiler yapılır.

- Yerleştirilecek metal barın alüminyum modeli ile boy tespiti yapılır.

- Modele şekil verilir ve bu modele bakılarak metal bar bükücü aletle şekillendirilir.

- Sağ tarafta koltuk altı çizgisinde yapılan küçük bir kesiyle torakoskop göğüs boşluğuna yerleştirilir.

- Sağdaki kesiden göğüs boşluğuna sokulan tünel açıcı çukurluğun en derin noktasında iman tahtası ile (sternum) kalp zarı arasından açılan tünelden sol göğüs boşluğuna uzatılır ve solda yapılan kesiden dışarı çıkartılır.

- Tünel açıcının ucuna bağlanan rehber ip geri çekilir ve ucunun sağdaki kesiden dışarı çıkması sağlanır.

- Takiben daha önce şekil verilmiş olan metal bar rehber iple bağlanarak açıklığı yukarı bakacak şekilde geri çekilerek her iki ucu her iki yandaki kesiklerden dışarı çıkacak şekilde yerleştirilir.

- Daha sonra özel döndürücü alet sayesinde metal bar göğüs boşluğu içinde göğüs kemiğini itecek şekilde 180 derece çevrilir.

- Genellikle tek tarafa yerleştirilen sabitleyici metal parça içinden geçirilip göğüs yan duvarındaki kaslara sağlam dikiş materyalleriyle tespit edilir.

- Daha sonra cilt altı ve cilt estetik sütürlerle dikilir.

- Torakoskop kesisinden küçük bir kateter vasıtasıyla hava tahliye edilir.

 

GALERİ