Askerlik


Nuss veya Abramson ameliyatı uygulayarak bar yerleştirdiğimiz Kunduracı Göğsü ve Güvercin Göğsü tanılı hastalarımızın askerlik yükümlülüklerini yerine getirmelerinde herhangi bir sakınca yoktur.

Ancak, bar takılı pektus ameliyatlı hastaların, askerlik kararı alındıktan sonra 2 defa sevk tehiri ile bar çıkarılana kadar askerlikleri ertelenmektedir. İki kere, birer yıllık erteleme kararı verildikten sonra 3. yıl barı halen çıkarılmamışsa askere alınıp acemi birliği sonrası barının çıkarılması teklif edilmektedir. TSK'nın genel tercihi barın çıkarılmasından sonra askere almak şeklinde olmaktadır.

Bu nedenle askerliğini zamanında yapmak isteyen pektus deformiteli hastalarımıza NUSS ve ABRAMSON ameliyatlarını ya 18 yaşından önce ya da askerliğini yaptıktan sonra öneriyoruz.

Askere alınmış pektus hastaları Nuss ve Abramson ameliyatlarını birlikliklerinden sevk alarak merkezimizde yaptırabilirler. Ancak hastanede yattıkları ve raporlu olarak geçirdikleri sürenin toplam 1.5 (birbuçuk) ayı askerlik sürelerinden sayılmaktadır.Bilgilerinize saygılarımızla.